AANMELDING

Het aanmelden van uw kind op een Basisschool is een belangrijk moment voor u. U wilt immers de juiste keuze maken voor de school, waar uw kind gedurende een reeks van jaren zal zijn. De website, de schoolgids, de jaargids en het schoolpan helpen u bij uw keuze. Maar een persoonlijk gesprek bij een bezoek aan de school helpt zeker mee om uw beeld volledig te maken.

We staan u dan ook graag te woord en nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek. Daarin besteden we aandacht aan al uw vragen over schooltijden, overblijven, naschoolse opvang, de organisatie van ons onderwijs en de leerlingenzorg, de mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid, de wijze waarop wij u informeren over de ontwikkeling van uw kind op school, kortom: een hele reeks van onderwerpen die voor u van belang zijn.

We nemen daar graag de tijd voor. Maak telefonisch een afspraak via 0475-410701 . U bent uitgenodigd!

Uw kind kan vanaf de dag dat het vier jaar wordt naar de basisschool. Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de datum waarop het kind vijf jaar is geworden, wordt het kind leerplichtig. U kunt uw kind op onze school te allen tijde aanmelden laten inschrijven, liefst na telefonische afspraak. Voor leerlingen die nog 4 jaar moeten worden, bestaat er geen speciale aanmeldingsdatum .U kunt altijd contact opnemen met de school voor een vrijblijvend intakegesprek. In maart is er een Open Dag. U kunt op die dag de school verkennen en zich een beeld vormen van onze school.

Het is aan te raden uw kind in ieder geval aan te melden, wanneer het 3 jaar is geworden! Brengt u bij de aanmelding in ieder geval een document mee, waarop het sofinummer (burgerservicenummer) van uw kind vermeld staat. U vindt dat in veel gevallen ook op de zorgpas van de ziektekostenverzekering van uw kind.

 Bezoekregeling

Vanaf de leeftijd van 4 jaar mag uw kind iedere dag naar school.

Om uw kind te helpen wennen aan de leidster en de groep, bestaat er een bezoekregeling. Gedurende vijf weken voorafgaande aan de vierde verjaardag mag uw kind 5 dagdelen de groep bezoeken. Iedere ouder kent zijn/haar kind het beste en daarom willen wij geen uniforme regeling treffen. Voor de goede orde lijkt het ons het beste, dat u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, zelf contact opneemt met de leerkracht van groep 1, Mevr. Phily Bijnens-Turlings . Samen met haar kunt u dan de bezoekdagen voor uw kind regelen.

De leerkracht zal U ook uitnodigen voor een gesprek over uw kind. We willen graag zoveel mogelijk weten over uw kind, om daarmee goed rekening te kunnen houden.
 


Voor een tussentijdse aanmelding, naar aanleiding van verhuizing of overplaatsing, kunt u contact opnemen met de directeur. Als uw kind aangenomen wordt en daarmee in een groep geplaatst, wordt na kennismaking met de groepsleerkracht uw kind in de groep geïntroduceerd, zodat het zich zo snel als mogelijk op zijn of haar gemak voelt.

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl