MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE (MI)
                                                                            
               


WOORDSLIM
 • Denkt in woorden en formuleert gemakkelijk
 • Houdt van lezen, praten en schrijven
 • Kan gemakkelijk zijn ideeën en gedachten onder woorden brengen
 • Leest met inzicht en snapt snel waarover het gaat 

REKENSLIM

 • Is gefascineerd door getallen en speelt er graag mee.
 • Kan informatie goed ordenen
 • Lost graag complexe wiskundige problemen op
 • Redeneert logisch, precies en accuraat
 • Denkt kritisch

 


BEELDSLIM

 • Is gevoelig voor kleuren en vormen
 • Kunnen makkelijk een beeld bij iets vormen
 • Houden van tekenen, schilderen, of fotograferen

 MUZIEKSLIM

 • Leeft in geluid en ritmiek
 • Pikt snel melodietjes op
 • Bespeelt graag een instrument
 • Werkt vaak met ezelsbruggetjes of rijmpjes om dingen te onthouden   

BEWEGINGSSLIM

 • Reageert bij voorkeur met trefzekere bewegingen
 • Heeft een sterk gevoel voor juiste richting en timing in gebruik van eigen lichaam
 • Houdt van sport
 • Leert makkelijker door iets te doen of te spelen 

NATUURSLIM

 • Is gefascineerd door alles wat groeit en bloeit
 • Herkent snel kenmerken van planten en dieren
 • Gaat graag met dieren om en maakt er snel contact mee
 • Leert makkelijk door waarnemingen buiten, verzamelen en ordenen 

MENSENSLIM

 • Houdt van contact met anderen
 • Werkt graag samen
 • Voelt zich prettig in groepen
 • Voelt scherp aan wat anderen bezighoudt en spreekt daar makkelijk over 

ZELFSLIM

 • Stelt zich graag wat op de achtergrond
 • Leeft in eigen wereld en houdt van dagdromen
 • Kent eigen sterke en zwakke kanten
 • Stelt hoge eisen aan zichzelf
 • Heeft gevoel voor reflectie, poëzie en filosofie
  

 

 

 
 
Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl