GROEP 1/2 B Juffrouw Phily Bijnens  en juffrouw Caroline Kleijkers   

                                

          

                                                                                                             
Groep 1 is een instroomgroep. Dit wil zeggen dat de kinderen naar school mogen komen op de dag dat ze 4 jaar oud zijn. Ze mogen van tevoren wel vijf morgens oefenen in overleg met de leerkracht.

In groep 1 jaar werken we het hele jaar met thema's en projecten. Vanaf schooljaar 2019-2020 met een nieuwe methode, Sil op school.

Bij de start van het schooljaar behandelen we het thema "Welkom op school" Daarna gaan we uit van de onderwerpen waar het kind zelf veel mee bezig is, bijv. De Herfst, Sinterklaas of Kerstmis. Er komen in de nieuwe methode ook projecten aan bod die wat uitdagender zijn bv. Sil op de Noordpool.

Tussen deze projecten door werken we ook nog met themaweken, waarin bijvoorbeeld de geometrische vormen aan bod komen, of het aanleren en herkennen van de kleuren en het tellen tot 10.

Er wordt in de groep gewerkt volgens een vast stramien.

Iedere dag wordt gestart in de kring. Hier worden gebedjes in de vorm van liedjes gezongen. De kinderen mogen vertellen wat ze belangrijk vinden en vaak wordt er ook een verhaal voorgelezen of verteld. Daarna gaan we met de kinderen naar buiten om het tussendoortje op te eten en even te spelen met elkaar. Na het buitenspel wordt er in de klas met verschillende materialen gewerkt, tijdens de speelwerkles. Er wordt veel nadruk gelegd op het plannen van de weektaakjes en het zelfstandig werken. Tevens krijgen de kinderen bijna elke dag gymles in de speelzaal.

's Middags is er ook altijd een kringactiviteit, speelwerkles en buitenspel.

Belangrijk is dat de kinderen in groep 1 "leren door ervaren". De kinderen krijgen de kans om nieuwe dingen te proberen, en te ontdekken wat ze allemaal al kunnen!

Ons motto in groep 1 is: "Van proberen kun je leren!!"  
 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl