GROEP 1/2 B Juffrouw Phily Bijnens  en juffrouw Caroline Kleijkers   

                                

          

                               

 

In groep 1-2 zitten zowel jongste als oudste kleuters.

We werken thematisch. We werken met projecten die ongeveer 3 weken duren. We werken o.a. over feesten zoals Sinterklaas, kerstmis, pasen en de seizoenen. Sinds schooljaar 2019-2020 werken we met de methode Sil op school. Dit is een methode die bestaat uit projecten over diverse onderwerpen. Wij kijken naar onze kinderen en proberen projecten uit te kiezen die hen aanspreken. Belangrijk is dat de kinderen uitgedaagd worden om nieuwe dingen te leren op een speelse manier.

In de groepen 1-2 wordt volgens een vast stramien gewerkt. Iedere dag wordt gestart in de kring. Hier worden gebedjes in de vorm van liedjes gezongen. De kinderen mogen vertellen wat ze belangrijk vinden en vaak wordt er ook een verhaal voorgelezen of verteld. Daarna gaan we met de kinderen naar buiten om het tussendoortje op te eten en even te spelen met elkaar. Na het buitenspel wordt er in de klas met verschillende materialen gewerkt, tijdens de speelwerkles. Er wordt veel nadruk gelegd op het plannen van de weektaakjes en het zelfstandig werken. Tevens krijgen de kinderen bijna elke dag gymles in de speelzaal. 's Middags is er ook altijd een kringactiviteit, speelwerkles en buitenspel.

In de projecten wordt aandacht geschonken aan de volgende onderdelen: Taal Mondelinge taalvaardigheid o.a. woordenschat en woordgebruik, luisteren en gesprekjes voeren. Beginnende geletterdheid o.a. oriëntatie op boek en verhaal, oriëntatie op geschreven taal en fonemisch bewustzijn en de letters. Rekenen Getalbegrip o.a. omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden en omgaan met getallen. Meten o.a. tijd, gewicht, lengte en omtrek. Meetkunde o.a. bouwen van constructies, plattegronden lezen, en het omgaan met vormen en figuren. Motoriek Grote motoriek o.a. balanceren, klimmen, springen, mikken en gooien, hinkelen, ren- en tikspelletjes en bewegen op muziek. Kleine motoriek o.a. een goede pengreep, en het schrijven van eenvoudige schrijfpatronen. Wij gebruiken de methode Pennenstreken om eenvoudige schrijfpatronen aan te bieden aan groep 2. Sociaal emotioneel Werken over zelfbeeld, eigen identiteit. Sociale vaardigheden o.a. jezelf presenteren, keuzes maken, opkomen voor jezelf, ervaringen delen, aardig doen, omgaan met ruzie en samen spelen en werken. Werkhouding o.a. een taak uitvoeren .

We werken aan deze activiteiten in de kring met de hele klas maar ook met kleine groepjes en individueel. We vinden het belangrijk dat de kinderen spelend leren en ontdekken. Er is veel aandacht voor het spel in de hoeken zoals de poppenhoek, de lees/schrijfhoek en de bouwhoek. In de groepen 1-2 werken we met een planbord. Elke week worden 4 werkjes aangeboden. De kinderen mogen zelf kiezen op welke dag ze welk werkje doen. Op het einde van de week hebben ze alle werkjes gedaan. Op het planbord noteren ze elke dag welk werkje ze gemaakt hebben. Een werkje kan een knutselopdracht zijn of een tekenopdracht maar ook een ontwikkelingsmateriaal. We geven verder elke week een opdracht met constructiemateriaal zoals de Lego of de K'nex. Een werkje kan ook een activiteit met de juf zijn. De werkjes worden op niveau aangeboden zodat alle kinderen succeservaringen kunnen opdoen en uitgedaagd worden om nieuwe dingen te leren.

Belangrijk is dat de kinderen in de groepen 1-2 "leren door ervaren". De kinderen krijgen de kans om nieuwe dingen te proberen, en te ontdekken wat ze allemaal al kunnen!

Ons motto is: "Van proberen kun je leren!!"

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl