GROEP 3
Juffrouw Sanne Bodelier    

                               


                                                                                                                                                                                                                                
                                                       

Groep 3


 Alle dagen van de week hebben de leerlingen dezelfde leerkracht (Juf Sanne Bodelier). Het programma van groep 3 ziet er anders uit dan het programma van de voorafgaande jaren.

Inloop

's Ochtends vanaf 08.30u mogen de kinderen naar binnen komen. Ze komen zelf naar binnen en nemen buiten afscheid van papa of mama. In de klas mogen ze tot 08.45u een werkje doen aan hun tafel (kleuren, boekje lezen, werkblad, etc.). In tegenstelling tot de eerdere groepen is er 's ochtends dus ook geen contact meer tussen ouders en leerkracht. Mocht er iets dringends zijn wat van belang is om te weten die dag, kunt u natuurlijk altijd even binnen lopen.
 

Lezen/taal

In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via brieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!
Bij het leren lezen in groep drie wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van hakken en plakken. Hakken en plakken is eigenlijk precies wat het begrip al aangeeft: het woord wordt eerst in stukjes (klanken) gehakt en daarna weer aan elkaar geplakt. Dit gaat het makkelijkst bij zogeheten 'klankzuivere' woorden. Dat zijn woorden waarbij de letterklanken zonder vervorming van de klanken worden uitgesproken. Een woord als tak is klankzuiver (t-a-k), maar het woord peer niet omdat de ee klank een beetje vervormt naar een i klank. Op de meeste scholen wordt in groep 2 al een begin gemaakt met hakken en plakken. Bij het hakken en plakken horen vaste handgebaren. Bij het hakken maken de leerlingen met twee platte handen tegen elkaar een hakbeweging; de kinderen spreken de klanken één voor één uit. Bij het plakken worden de klanken met een veegbeweging (soms een klapbeweging) van beide handen bij elkaar gevoegd en wordt het woord in zijn geheel uitgesproken. Op dit YouTube-filmpje oefenen twee meisjes met maan hakken en plakken. Na een maand of drie leesonderwijs verdwijnt hakken en plakken naar de achtergrond en gaan kinderen steeds meer vloeiend lezen.  https://www.youtube.com/watch?v=MUaejG5QGFU
Mocht u thuis met uw kind willen lezen, zijn dit een aantal leessuggesties:
Frustraties vermijden
• Zorg er voor dat samen lezen geen opgave wordt. Doe het iedere dag op een vast tijdstip en niet meer dan een kwartiertje per keer. Zo weet je kind precies waar het aan toe is.
 • Probeer gevoelens van onmacht te vermijden. Nadrukkelijk wijzen op fouten en aansporingen om beter je best te doen werken vaak averechts. Liever helpen als het niet meteen lukt, dan je kind laten ploeteren om er zelf achter te komen wat er staat.
• Houd contact met juf of meester. Vraag om oefenstof die eerst op school behandeld is, zodat je kind herhaalt wat op school al is aangeboden. Dat bevordert het gevoel bij het kind dat je samen, school en thuis, werkt om het beter te laten lezen. Laat je kind daarnaast zelf een leesboek èn een voorleesboek uit de bieb kiezen.
 
 
 
Leesplezier
Geniet vooral samen van het leesboek. Praat over de titel en illustraties en stel vooraf vragen zoals: 'Wat zou er gebeuren?' Na afloop van het lezen werkt het stimulerend om 'stiekem' verder te kijken naar de titel van het volgende hoofdstuk of de illustraties van de volgende pagina's.
 
Zoemend lezen
Zoemend lezen is een belangrijke leesstrategie om tot correct en vlot lezen te komen. Door het lezen met verlengde klankwaarde wordt het leesproces niet onderbroken, bijvoorbeeld rrraaaam, dit in tegenstelling tot het spellend lezen r/aa/m raam. Als een kind moeite heeft om een woord te lezen, helpt u het kind door de eerste klanken van het woord zoemend te lezen zodat uw kind dit over kan nemen. Het zoemend lezen is een voorbeeldstrategie die het kind hoort van de leerkracht en van u als ouder. Dit wil niet zeggen dat ieder kind het zoemend lezen direct kan overnemen. Ieder kind doorloopt zijn of haar eigen proces. Als uw kind nog (deels) spellend leest is het van belang om dat niet af te keuren omdat dit funest kan zijn voor het zelfvertrouwen en de leesmotivatie. Wel is het goed dat uw kind het zoemend lezen als voorbeeld hoort. Bij woorden die starten met een ploffer (k, p, t, b, d) en de letter h is de instructie: zet de mond goed voor de eerste klank en zoem de tweede klank er direct achteraan. Bijv: baaaas. Door tegelijkertijd met de vinger van links naar rechts de letters van het woord in een vloeiende beweging aan te wijzen ondersteunt u het zoemend lezen.
 
Voor - koor - zelf
Een goede manier om te helpen is volgens een vast, herkenbaar schema. Voor - koor - zelf is een beproefde manier die ook op veel scholen wordt toegepast. Lees niet te veel ineens maar ook niet te weinig omdat het kind dan kan leunen op het geheugen in plaats van echt te lezen. Houd telkens 10 tot 15 woorden (bij woordrijtjes) of ongeveer 5 zinnen aan en herhaal deze werkwijze voor de volgende woorden of zinnen.
Voor
Lees eerst dat wat geoefend moet worden voor. Doe dat niet te vlug en niet te langzaam. Leest uw kind nog veel spellend, lees de woorden dan zoemend voor. Laat het kind de woorden of het stukje tekst aanwijzen met een kaartje, terwijl jij voorleest. Dan is het kind er actief bij betrokken. Heeft uw kind moeite met de leesrichting van een woord, zet dan een pijl naar rechts op het kaartje.
Koor
Lees vervolgens samen hardop. Richt je met het tempo naar je kind, maar ga niet té langzaam. Door het zoemend lezen 'duw' je het kind om ook ononderbroken te lezen. Merk je dat het nog erg moeizaam gaat, lees dan nog een paar keer samen hardop dezelfde woorden of zinnen, totdat je merkt dat het beter gaat.
Zelf
Laat je kind nu zelf de woorden of zinnen hardop lezen. Prijs het als het goed gaat. Laat je kind niet te lang zelf proberen als het er niet uit komt. Vermijd uitdrukkingen als: 'Dat staat er niet, kijk eens goed!' Beter is het om rustig het woord waarover je kind struikelt, vóór te lezen en het meteen daarna zelf te laten lezen ('Er staat …….., nu jij). Wacht een kind lang voordat het een woord leest, help dan door het begin van het woord van links naar rechts aan te wijzen en tegelijkertijd zoemend voor te lezen. Houd deze start aan totdat uw kind het overneemt en de rest van het woord erachteraan zoemt. Complimenteer het kind als het zelf een foutje verbetert. Blijft het erg moeizaam gaan, lees dan eerst nog een keer alle woorden of zinnen samen hardop, voordat je kind weer zelf gaat lezen. Sluit af met de vraag welke woorden of zinnen je kind uitkiest om nog eens te lezen. Grote kans dat die goed gelezen worden. Je eindigt dan met een positief gevoel.
 
Om de beurt een zin
Een fijne manier van samen lezen in een leesboek is "om de beurt een zin". Het voordeel hiervan is dat je redelijk vlot door een pagina gaat, waardoor je in een kortere tijd meer over het verhaal te weten komt. Dit komt het leesplezier ten goede. Tevens hoort het kind om de andere zin een goed voorbeeld, ook qua intonatie. Het werkt prettig om de zinnen aan te wijzen.
 
Voorlezen
Een fijne afsluiting van de hele oefensessie is een stukje voorlezen. Laat je kind een voorleesboek uitkiezen en spreek een vast aantal bladzijden af om per keer voor te lezen. Het voorleesboek mag uiteraard een hoog lees niveau hebben en kan variëren van een prentenboek, informatief boek tot een voorleesboek zoals meester Kikker, Dolfje Weerwolfje of Jubelientje. Vergeet niet om over het verhaal te praten met je kind. Niet om te controleren of het wel geluisterd heeft, maar om stil te staan bij wat in het hoofd van je kind is opgekomen naar aanleiding van het verhaal. En meer lezen leidt tot beter lezen. Het mes snijdt aan twee kanten, je beleeft er plezier aan en je leesvaardigheid groeit!
 

Rekenen

Voor de rekenlessen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. Tijdens de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod:
  • Oriëntatie op getallen (verder en terugtellen tot en met 40, structuur van de getallen tot en met 20)
  • Resultatief tellen (tot en met 20, getalbeeld tot en met 10, grote hoeveelheden tellen)
  • Structureren (splitsen tot en met 10, getalbeelden op het rekenrek)
  • Optellen en aftrekken tot en met 10
  • Meten (groot/klein, voor/achter, lengte: passen en vergelijken)
  • Tijd (dagen van de week, logische volgorde van gebeurtenissen, klokkijken hele uren)
  • Geld
  • Meetkunde
 

Schrijven

Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennenstreken. Deze methode is gekoppeld aan de leesmethode Veilig Leren Lezen. De letter die ze die dag leren lezen, leren ze later die dag ook schrijven. In het begin wordt er vooral gelet om schrijfrichting. Als ze deze beheersen wordt de aandacht gericht op schrijfvorm en de grootte van de schrijfletter. Op dit te bereiken is een goede zithouding en potloodhantering van belang.
 

Lichamelijke opvoeding

Op vrijdag hebben de leerlingen van groep 3 gym. We gaan met de bus naar de gymzaal (De Bandert). Tijdens de gymles hebben de leerlingen een gymshirt, gymbroek en gymschoenen nodig. Handig is om deze spullen te voorzien van naam.
Groep 3 en groep 4 gymmen op hetzelfde tijdstip, waardoor regelmatig gymlessen samen gedaan worden.
 
Daarnaast staan ook de vakken handvaardigheid, tekenen, drama, muziek, dans, bewegend leren en godsdienst wekelijks op het programma.

 

Mocht u vragen/opmerkingen hebben of wilt u nog iets meer weten over groep 3? Loop gerust na schooltijd binnen of stuur even een mailtje!  s.bodelier@kindante.nl


 
 
 

 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl