GROEP 5
Juffrouw Désirée van Etten & juffrouw Mylene Damen     


                                            

              

Welkom op de groepspagina van groep 5.
Hieronder vindt u informatie over groep 5.
 
In navolging van vorig jaar werken de kinderen van groep 5 op hun eigen Ipad.  De Gynzy IPad met diverse aansluitende programma's wordt uitvoerig ingezet binnen de lessen.
We kiezen onderdelen uit die in het werkschrift gemaakt worden en andere die op de IPad gemaakt worden. Een goede balans daarin is belangrijk.

Op het gebied van spelling komt een aantal nieuwe onderdelen aan bod. De kinderen leren werkwoorden en de korte zin herkennen. De spellingregels uit voorgaande jaren worden herhaald en natuurlijk leren de kinderen ook nieuwe regels. Dit oefenen we in het werkboek maar ook via de IPad. Op twee vaste dagen in de week krijgen de leerlingen huiswerk mee naar huis. Dat is één keer spelling en één keer begrijpend lezen.

Bij begrijpend lezen gaan ze  in op de wie, wat, waarom en waar vragen. Ze werken met Nieuwsbegrip en daar komen actuele thema's aan bod. De kinderen hebben een eigen code waarmee ze thuis ook Nieuwsbegrip kunnen oefenen. Het huiswerk van begrijpend lezen is een verhaal lezen en vragen over de verhaal maken. Naderhand mogen de kinderen ook met junior informatieboekjes een werkstuk maken.

Op rekengebied gaan ze aan de slag met  tientallen, tafeltjes en deelsommen en oriënteren ze zich op de getallenlijn tot en met 1000. Ook gaan ze aan de slag met het optellen en aftrekken tot 1000. Bij het klokkijken worden ook digitale tijden gebruikt. We besteden veel aandacht aan het automatiseren van de tafeltjes. Er wordt een begin gemaakt met het delen en het delen met rest.

De kinderen leren ook werken met het programma Word. Die lessen worden door ouders gegeven.

Aardrijkskunde gaat vooral in op de wereld dichtbij huis en op het lezen van plattegronden.  Ook ontdekken we Nederland, en hebben we een thema over voeding en de supermarkt. Hierbij werken we sinds dit jaar met de methode Blink.

Geschiedenis gaat dit jaar in op jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders en steden en staten. Ook hier werken we sinds dit jaar met de methode Blink.

Verder besteden we veel aandacht aan het schrijven, schrijven van hoofdletters en ook aan interpunctie.
Maar ook zeer belangrijk is voor ons de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen


 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl