GROEP 5
Juffrouw Désirée van Etten & juffrouw Mylene Damen     


                                            

              
Welkom op de groepspagina van groep 5.
Hieronder vindt u informatie over groep 5.
 
In navolging van vorig jaar werken de kinderen van groep 5 op hun eigen Ipad.  De Gynzy IPad met diverse aansluitende programma's wordt uitvoerig ingezet binnen de lessen.

Op het gebied van spelling komt een aantal nieuwe onderdelen aan bod. De kinderen leren werkwoorden herkennen. De spellingregels uit voorgaande jaren worden herhaald en natuurlijk leren de kinderen ook nieuwe regels. Dit oefenen we in het werkboek maar ook via de IPad. Op donderdag krijgen de leerlingen begrijpend lezen huiswerk .

Bij begrijpend lezen gaan ze  in op de wie, wat, waarom en waar vragen. Ze werken met Nieuwsbegrip en daar komen actuele thema's aan bod. De kinderen hebben een eigen code waarmee ze thuis ook Nieuwsbegrip kunnen oefenen. Het huiswerk van begrijpend lezen gaat ook via Nieuwsbegrip.

Op rekengebied gaan ze aan de slag met  tientallen, tafeltjes en deelsommen en oriënteren ze zich op de getallenlijn tot en met 1000. Ook gaan ze aan de slag met het optellen en aftrekken tot 1000. Bij het klokkijken worden ook digitale tijden gebruikt. We besteden veel aandacht aan het automatiseren van de tafeltjes. Er wordt een begin gemaakt met het delen en het delen met rest.

Bij wereldoriëntatie, aardrijkskunde/geschiedenis/natuur en techniek, gebruiken we de methode Blink. Bij deze methode werken we met verschillende thema's. Denk hierbij aan boeren en jagers, plattegronden, voeding en/of de supermarkt.
Verder besteden we veel aandacht aan het schrijven, schrijven van hoofdletters en ook aan interpunctie.
Maar ook zeer belangrijk is voor ons de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl