GROEP 7
Meester Ruud Reijnders en juffrouw Mariet Linssen
    
                                                                                        

                
        
Welkom bij groep 7!
De één na laatste etappe van de school! De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en uitgediept.

Vanaf groep 7 komt ook Engels aan bod. Verder is groep 7 het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of je kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. 

D, t, dt, dde, tte,………?
In groep 6 maakten de kinderen al kennis met de werkwoordspelling. In groep 7 krijgen ze de gehele werkwoordspelling. En dat is voor veel kinderen toch wel lastig. Maar volgen ze het werkwoordschema secuur, dan lukt 't wel!
 
Staartje….of staartdeling
Maar ook op het gebied van rekenen, is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grotere getallen (tot een miljoen!).
 
De kinderen leren niet meer de staartdeling zoals vroeger, maar gebruiken nu 'het staartje'. Dit, om meer inzicht te krijgen in grote getallen. De staartdeling werd gezien als een trucje dat je moest aanleren, zodat je delingen kon uitvoeren zonder dat je enig idee had, waar je mee bezig was. Vandaar de nieuwe manier van delen.
 
Bijzondere uitstapjes
Ieder jaar nemen we o.a. deel aan de verkeersquiz. We bezoeken de Waterleiding Maatschappij Limburg en gaan enkele middagen aan het werk op het Connect College. We doen mee met de Klassendag en gaan aan de slag met Bomberbot en een 3D-printer.
 
De kinderen nemen tevens deel aan het project 'Jong en oud'. In dit project, opgezet door het Alzheimer Centrum Limburg, werken zorgcentrum en basisschool op een unieke manier samen. Leerlingen uit groep 7 en 8 komen iedere maandagmiddag op bezoek bij de bewoners. De ene week gaan 4 kinderen van groep 8, de andere week 4 kinderen van groep 7. Samen doen ze spelletjes, wordt er geknutseld of gaan ze wandelen.
 
Huiswerk
In groep 7 krijgen de leerlingen iedere week huiswerk. 

  • Dinsdag: begrijpend lezen           + 1 woordpakket oefenen op www.bloon.nl 
  • Woensdag: rekenen                    + 1 woordpakket oefenen op www.bloon.nl 
  • Donderdag: taal/spelling              + 1 woordpakket oefenen op www.bloon.nl 

Bij taal en rekenen maken ze iedere week 1 bladzijde uit het boekje.
 
Begrijpend lezen maken ze op de computer: www.nieuwsbegrip.nl  
 
De kinderen kunnen tevens een USB-stick meenemen, waarop het huiswerk door de leerkracht gezet kan worden. (Dit is niet verplicht!)
 
De kinderen schrijven dagelijks het huiswerk op in de agenda. Tevens hangt het huiswerk op het bord, in de klas.
 
De kinderen hebben de mogelijkheid om op maandag- en donderdagmiddag op school huiswerk te maken. Deze huiswerkklas begint om 15.15 uur en duurt tot 16.00 uur.
 
 
 
Methodes
In groep 7 gebruiken we de volgende methodes:
 
Nederlandse Taal:                  Taalverhaal  
 
Begrijpend Lezen:                  Nieuwsbegrip
 
Rekenen:                               Wereld in getallen
           
Engels:                                   Take it easy
 
Aardrijkskunde:                      Blink
 
Geschiedenis:                        Blink  
 
Natuur/techniek/milieu:          Blink


 
"Groep 7 is voor de leerlingen een druk maar ook een leuk en leerzaam jaar."
 
 

             

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl