Stichting KINDANTE, leren leren, leren leven.                                                    

Kindante, Stichting Onderwijs en Opvoeding, te Sittard, bestuurt scholen voor basisonderwijs in de gemeentes Beek, Echt, Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen en Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 WEC scholen (ZMOK - cluster 4 en ZMLK - cluster 3).

Stichting Kindante bestuurt Basisschool Angela. Beleidsvoorbereiding en het management van de organisatie liggen in handen van het College van Bestuur, gevormd door Peter Lemmens en Thecla van Hoogstraten. Het College van bestuur is ook het bestuurlijk aanspreekpunt voor directeuren, medezeggenschapsraden en eventueel ouders.

Meer informatie vindt u op de website van de stichting: www.kindante.nl

Daarnaast heeft Kindante een duidelijke onderwijskundige visie.
Deze vindt u hier!


 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl