Ouderraad 

 

Ouders hebben de taak hun kinderen op te voeden en ze te helpen op hun weg naar volwassenheid. Een deel van deze opvoeding geven de ouders in handen van het team van leerkrachten en de directie van basisschool Angela.  
De deskundigheid en specialisaties van team en directie staan garant voor het onderwijskundig deel van die opvoeding. Echter ouders hebben ook medeverantwoordelijkheid op dit gebied. Ouders kunnen participeren in deze onderwijskundige opvoeding. Veel ouders doen dit daadwerkelijk door in een of andere vorm deel te nemen aan ouderparticipatie binnen de school. In wezen is het OR-bestuur er als afgevaardigde voor de ouders en voor de kinderen, om de belangen van de ouders en de kinderen op school te behartigen en vorm te geven.

Het OR-bestuur draagt bij aan de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur, de directie en het team m.b.t. het onderwijs en de vorming van de kinderen binnen de school. Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgelegd in het schoolplan en de statuten en reglementen van schoolbestuur, MR en OR.
Bij de vergaderingen van het OR-bestuur is de directie nauw betrokken.

Via de link komt u op de website van de oudervereniging

https://ovangelaschool.nl/

Mail adres: or_as@kindante.nl
 

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl