WERKGROEP AVONDVIERDAAGSE­
 
De avond 4-daagse wordt elk jaar gehouden in de maand juni.
De school neemt hier altijd aan deel.
Tijdens het defile allemaal gekleed in het Angela T-shirt. 
 
Als werkgroep avond 4-daagse zorg je voor:
 • de inschrijfformulieren
 • inning van de inschrijfgelden
 • tijdige aanmelding organisatie
 • op één of meerdere keren tijdens de avondvierdaagse voor het uitdelen van ranja of appels
 Lijkt dit u wat, dan kunt u zich aanmelden met de opgavenstrook, voor deze werkgroep. 
  
 
WERKGROEP CARNAVAL                                         


Bij de werkgroep, help je met het voorbereiden van het  carnavalsfeest op school.
Dit houdt in:
 • in de weken van tevoren wordt de school aangekleed en worden in de zaal de prins en prinses uitgeroepen.
 • De vrijdagmiddag voor carnaval begint met een optocht van school door de omgeving.Daarna wordt er 's middags een carnavalsviering voor de oudere kinderen georganiseerd.De kleuters hebben dit al in de ochtend.
 • de kleding van de prins, prinses wordt door de werkgroepverzorgd.
 • ook wordt gezorgd voor een leuke herinnering voor deprins, prinses en de raad van 11.
 • De raad van 11 gaat op de woensdagmiddag voor carnavalnaar de jeugd-sleuteloverdracht.
 • dinsdagmiddag gaat de school met de kinjeroptocht mee.
U helpt mee een thema te bedenken voor deze optocht zodat onze school goed voor de dag komt. 
 Dus houdt u van carnaval of van een feestje en lijkt dit u wat, geef u op met de opgavenstrook voor de werkgroep carnaval.
  

WERKGROEP SC­HOOL VERSIEREN 
  
Voorafgaand aan de jaarlijks terugkerende feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen versieren een aantal ouders heel enthousiast de school, waardoor de kinderen al in de stemming komen.
 Dit wordt door iedereen heel erg gewaardeerd.
 Ouders met gevoel voor sfeer of versieren horen in deze werkgroep thuis.
 Heeft u gevoel voor sfeer ?
En kijk op versiering?
Dan beleeft u ook zelf plezier in deze groep ....
 U weet de weg.  
 

WERKGROEP MUSICAL­

 In de laatste maanden van het schooljaar zijn de kinderen van groep 8 volop bezig met de voorbereidingen van de eindmusical: teksten van buiten leren, rollen spelen en liedjes repeteren. Het ziet er ieder jaar weer naar uit dat het een toffe musical gaat worden.
 
Maar:
het décor...
de kleding...
de attributen...
schminken…
licht en geluid...
tekst- en liedjesboekjes...
 
Die horen er ook allemaal bij.
Dat zijn werkzaamheden die nodig zijn om de musical tot een geslaagde presenta­tie te laten worden!
Zaken waar de musical-WERKGROEP zich mee bezig houdt.
Hierover moeten natuurlijk duidelijke afspraken en taakverdelingen worden gemaakt, waarbij iedereen nauw betrokken wordt om het een WER­KELIJK SUCCESVOLLE AVOND te laten zijn. Een mooi afscheid van groep 8 en een mooi begin van de grote vakantie, ieder jaar weer!
 Heeft u interesse om hieraan mee te werken ?
 Dan geef u nu snel op!

 

 

WERKGROEP SCHOOLREIS                                   

 

 In de maand september gaan onze leerlingen altijd op schoolreis.
De groepen 1, 2, en 3 gaan samen
De bovenbouw, groepen 4 t/m 7 gaan ook samen.
 
Deze werkgroep kiest al vroeg in het jaar de bestemming voor dat schooljaar. De bussen kunnen dan al worden geregeld en vastgelegd. Later zorgen ze ervoor dat er voldoende begeleiding wordt gezocht om mee te gaan en bekijken ze hoe de dag verder zal worden ingevuld.
 
Lijkt het je leuk om hierover mee te denken, dan meld je snel aan!
 
 
 
 WERKGROEP GEZONDHEID EN ZORG­
  
Wist u ...
... dat één op de tien kinderen last heeft van CARA-klachten?
... dat steeds meer kinderen allergisch zijn voor smaak- en kleurstoffen?
… dat we op school steeds bewuster met deze zaken willen omgaan?
… dat het snoepen op school daarom steeds een punt van aandacht is?
… dat het verkeer en de veiligheid rondom school steeds een punt van zorg is?
 
Leden van deze werkgroep proberen de VEILIGHEID van de kinderen in de breedste zin van het woord onder de aandacht te brengen.
 Sinds een jaar is ook een groep ouders opgeleid door de GGD om op gezette tijden ieder op school op hoofdluis te controleren en ouders daarover te informeren.
 Daarnaast is een groepje ouders actief om de verkeerssituatie rondom te verbeteren en kinderen en ouders bewust te maken van hun verkeersgedrag.
 Ook zorgen een aantal ouders vooral in de kleuterafdeling, dat alle spelmateriaal een grondige wasbeurt krijgt.
 Onze opzet blijft om genoeg mensen bij elkaar te krijgen, zodat we aan  al die facetten van zorg aandacht kunnen blijven besteden
Iets voor u?
U bent welkom!!
  
 
WERKGROEP SINTERKLAAS

  
"Sin­terklaasje kom maar binnen met je knecht..."
Vlak voordat de Goed Heilig Man bij alle kinderen thuis­komt om iedereen gelukkig te maken, bezoekt hij een hele dag onze school.
 
's Morgens komt de Sint in de groepen 1-5. De kinderen doen hun uiterste best om het Sinterklaas naar zijn zin te maken.
Liedjes, verhaaltjes e.d. worden ingestudeerd en vervolgens voorgedragen. Moet u de Pieten eens zien meedansen wanneer een groep kinderen iets voordoet !! En dan zijn er natuurlijk de cadeaus die de Sint heeft meegenomen uit Spanje, en de heerlijke 'appeltjes van oranje'!
 
's Middags zijn de grotere kinderen aan de beurt. De kinderen van groep 6 t/m 8 doen hun uiterste best om er een gezellige middag van te maken. De kinderen van de groepen 4 en 5 dragen allerlei leuke stukjes voor, terwijl de kinderen van de hoogste groepen surprises voor elkaar maken. Dit jaar komt Sint op dinsdag en moet alles op die morgen gebeuren. Gelukkig zijn er ieder jaar weer een aantal ouders die er achter de schermen voor zorgen dat het bezoek van Sinterklaas een echte happening is. Want de Sint moet uitgenodigd, gehaald en gebracht worden. Er moeten heel wat afspraken met hem gemaakt worden over de cadeautjes, de optredens, het versieren van het gebouw, enz.
 Wilt u er concreet aan werken, dat de kinderen "Dag Sinterklaasje..." dit jaar ook weer met veel enthousiasme zingen? U bent welkom!!

WERKGROEP SPELENDAG

 Aan het einde van elk schooljaar vindt de traditionele spelendag plaats.
 De werkgroep van ouders die het geheel opzet heeft de voorgaande spelen­dag al geëvalueerd. Waaraan wordt dan nog zoal gewerkt?
 -    Voor het gebeuren moeten alle spelen weer doorge­nomen en eventueel aangepast worden en knelpunten in de organisatie van de afgelopen keer weggewerkt worden.
 -    Maar er is meer: de kinderen ontvangen graag een verfrissing, een pick­nick met zo velen moet goed voorbereid worden. E.H.B.O.- posten zijn er, vlaggen zijn al gemaakt, de berekening van een puntentelling moet doorgenomen worden etc.
 We zullen beslist nog een paar keer bij elkaar moeten komen om alles goed geolied te kunnen laten verlopen. AAN OUDERS DIE MEE WILLEN WERKEN IS OOK EEN GROTE BEHOEFTE!
 Let op: wanneer u op de dag zelf wilt meehelpen bij een groep­je kinde­ren of een spel, heb dan nog even geduld! Er zal in mei een stencil komen, waarmee u zich hiervoor op kunt geven.
Interesse om in de werkgroep te komen? Gewoon de opgavenstrook invullen en af (laten) geven op school. U bent welkom!!

WERKGROEP  VERKEER

Wat willen wij bereiken?
De verkeersouders stellen zich tot doel;
 • Het meedenken over Verkeersonderwijs op school.
 • De verkeerssituatie van de schoolomgeving onder de aandacht van de ouders en de leerkrachten te brengen.
 • Zich inzetten voor een veilige thuis- schoolroute.
 • Het ontwikkelen van verkeeractiviteiten voor de kinderen.
 • Het ondersteunen van leerkrachten en ouders bij de activiteiten die raakvlakken hebben met verkeer.
Hoe willen we dat bereiken?
Om deze doelen te bereiken moet er enkele keren met elkaar worden overlegd over bepaalde verkeersactiviteiten en onderwerpen. Daarnaast bezoeken de verkeersouders en de verkeerscoördinatoren jaarlijks ongeveer twee bijeenkomsten in het gemeentehuis.
 
Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl