Onze school Pestvrij?

Toen het Nationale anti-Pestprotocol van kracht ging wilden wij op onze school graag meer aandacht besteden aan het bevorderen van positief gedrag en het voorkomen van pestgedrag. Na het verzamelen van informatie kon al snel geconcludeerd worden dat een goed functionerend pestprotocol méér inhoudt dan gemaakte afspraken vastleggen, ondertekenen en zorgvuldig bewaren. Voor gedragsverandering, dat wilden wij immers bewerkstelligen, is een actieve en structurele benadering nodig. 

Susan Vergooszen heeft vanuit haar achtergrond als maatschappelijk werker gevraagd om samen met ons een aanpak te ontwikkelen, in te voeren en te implementeren. Dit heeft geleid tot een proces van 4 jaar waarin allerlei activiteiten uitgevoerd en besproken werden. De "voel ik me lekker in de groep" vragenlijst die twee keer per jaar door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werd ingevuld bleek een goed meetinstrument om de effectiviteit van onze aanpak in kaart te brengen.

 Naar aanleiding van het succes op onze school heeft Susan Stichting Pestvrij opgericht en samen met onderwijs- en organisatieadviseur Ed Lemmens de methodiek Pestvrij verder ontwikkeld, waardoor een integrale en structurele aanpak is gewaarborgd
                                                

Op onze school heeft een van de leerkrachten coördinerende taken rondom het pestprotocol, in de persoon van Anke Elfrink. Zij bewaakt het proces en stuurt waar nodig.
Is onze school volledig Pestvrij ? Nee, maar we werken er hard aan. We kunnen met trots zeggen dat op onze school 7,9% van de leerlingen van mening is dat ze gepest worden, terwijl het landelijk gemiddelde meer dan 33% is!  

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl