Klankbordgroep

Afbeeldingsresultaten voor klankbordgroepDe klankbordgroep:

Naast de medezeggenschapsraad en oudervereniging kent bs. Angela ook nog een derde groep ouders die zich voor de school inzetten; de klankbordgroep.

Samenstelling:
De klankbordgroep bestaat op uit enthousiaste ouders/verzorgers, die het interessant en leuk vinden om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school.

Doel:
De leden van de klankbordgroep kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei 'schoolse onderwerpen'.  Te denken valt dan aan bijvoorbeeld: veiligheid in en rond de school,  de beoordeling van de inspectie, de communicatie over bijvoorbeeld de prestaties van leerlingen etc.

De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en eventueel de oudervereniging.
Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl