Leerlingenraad

Kinderen denken mee met de Angela

Het functioneren van de leerlingenraad op Basisschool Angela plaatsen we in het kader van Actief Burgerschap. Dit democratisch inspraakorgaan nodigt de leerlingen van groep 6 t/m 8 uit mee te praten en mee te beslissen.
De Leerlingenraad komt 3x per schooljaar bij elkaar onder leiding van een van de directie. Elke afgevaardigde in de Leerlingenraad is door de groep op democratische wijze gekozen. Deze afgevaardigde peilt in de eigen groep, voorafgaand aan de vergadering, wat er ingebracht moet worden. Ook koppelt deze leerling vervolgens terug hetgeen besproken of beslist is, ook in de lagere groepen. 
Terugkoppeling naar het team vindt plaats in de reguliere teamvergaderingen.
Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl