Onze school

Onze school gaat uit van de onderwijsbehoeften van leerlingen. We werken groepsdoorbrekend op het gebied van rekenen, lezen en wereldoriëntatie. In de groepen 1 en 2  ook op sociaal-emotioneel gebied. We hanteren een eigentijds leerlingvolgsysteem, waarbij aandacht is voor hoofd, hart en handen. Zo hebben we een breed beeld van de ontwikkeling van kinderen. Tijdens de verwerking en onderzoekend leren maken leerlingen o.a. gebruik van iPads. Gynzy helpt hierbij aan een passend aanbod op maat. Het zelfstandig werken op leerpleinen maakt leerlingen enthousiast, zodat het team zoekt naar uitbreiding van deze werkvorm. We zien dat leerlingen op deze manier eigenaar worden van hun eigen leerproces wat tevens zorgt voor meer motivatie. Aan het einde van groep 8 zijn onze leerlingen in staat middels goede samenwerking een eigen ontworpen architectuurontwerp te maken en te voorzien van een PowerPointpresentatie of Prezi. Met deze skills worden leerlingen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Ook zetten we in op cultuureducatie, waarbij stichting "Myouthic" in samenspraak met school een 20-wekencyclus ontwerpt met als doel muziek een vaste plek in de schoolactiviteiten te geven. Dit gebeurt door een aantal vakdocenten die de lessen op school verzorgen maar tevens coaching geven aan de groepsleerkracht, zodat deze vaardiger wordt op muziekgebied en nieuwe ideeën krijgt aangereikt om een hedendaagse muziekles te verzorgen.

Alle leerlingen hebben onze zorg, ook de plusleerlingen. Zij worden begeleid in een speciale plusgroep, waar ze vervolgens werk meekrijgen om in de klas aan verder te werken. Tevens is er onder schooltijd Franse les, waar alle leerlingen die dit willen vanaf groep 7 aan mee kunnen doen. Voor leerlingen die moeite hebben met het maken van huiswerk bieden wij na schooltijd een huiswerkklas aan, waarin naast de leerkracht leerlingen uit groep 8 als tutor dienen voor allerlei vragen.
We vinden een goede samenwerking met ouders/verzorgers fundamenteel en zijn dan ook laagdrempelig. Er wordt gestreefd naar een prettige leef-/werksfeer. Ook worden regelmatig successen en bijzondere gebeurtenissen gevierd. In overleg met ouders en derden en middels goed klassenmanagement stemmen we de zorg binnen de groep af. Om onze school in ontwikkeling te laten blijven zijn wij opleidingsschool voor PABO-studenten en zijn we leer-/werkbedrijf voor stagiaires van Gilde en Vista Opleidingen.
Tenslotte mogen o
p Basisschool Angela leerlingen van groep 1 tot en met 5 sporten, genieten en leren tegelijk. Dit gebeurt met het programma "Beweeg me te leren" wat in de toekomst wellicht nog uitgebreid wordt naar de hogere groepen. Bewegen houdt je kind niet alleen lichamelijk fit: het brengt ook zijn brein in topconditie. Hierdoor ontstaat er een positieve invloed van het bewegen op hersenwerking, waardoor het leren wordt bevorderd.  Het parcours wordt gecoördineerd door een kinderergotherapeute, die dagelijks een parcours met allerlei bewegingsvormen en hindernissen verzorgt.
 
Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl